CENTRO DI OSTEOPATIA E FISIOTERAPIA - D.O. Maurizio Consoli


  •     Osteopatia Dinamica
  •     Fisioterapia
  •     Riabilitazione
  •     Idrokinesiterapia
  •     Valutazione Posturale Tecnologica
  •     Rieducazione post- trauma
  •     Riprogrammazione Posturale
  •     Attività motorie adattate
  •     Bioenergetica